Zagrebački_ansabl_flauta.jpg

Z​AGREBAČKI ANSAMBL FLAUTA CARROUSEL

2019

Album prvijenac Zagrebačkog ansambla flauta nazvan je Carrousel prema istoimenoj kompoziciji Tomislava Uhlika. Sažetak je rada ansambla od njegovog osnutka u 2012. godini, a bilježi kompozicije sedmorice hrvatskih skladatelja.